Technologie a nástroje pro automatizaci

Co je RPA?

Robotic Process Automation (RPA) je pro způsob automatizace, při kterém softwarový robot obsluhuje aplikace stejně jako člověk. Využívá přitom uživatelské rozhraní, proto není kvůli automatizaci procesů třeba stávající systémy jakkoliv upravovat.

1

Technologie RPA

Robotická Procesní Automatizace (RPA) přináší organizaci zásadní konkurenční výhodu, a to nejen tím, že zvyšuje kvalitu práce a eliminuje lidské chyby. Jednou automatizovaný proces lze spouštět znovu a znovu, a to se stejnou přesností. Automatizace totiž vykonávají roboti, kterým říkáme virtuální pracovníci, kteří se stanou nepostradatelnými členy vašich týmů. Takové pracovníky můžete kdykoliv zapnout nebo vypnout, popřípadě přidávat další procesy a vykrývat náhlé výkyvy ve zpracování požadavků, tudíž nebude potřeba narychlo najímat a zaškolovat brigádníky.

2

Robot aneb virtuální zaměstnanec

Robot napodobuje lidské činnosti jako je psaní, čtení nebo interakce s objekty v aplikaci. Zvládne provádět složité výpočty a rozhodnutí na základě dat a definovaných pravidel. Takže vytěžit a validovat data, následně je zadat do systémů je samozřejmost. Stejně tak zpracování faktury od přijetí, přes vytěžení strukturovaných dat až po zapsání do účetního systému je pro robota naprostá hračka.

3

Kandidát na automatizaci

Vhodnými kandidáty na automatizaci jsou procesy, které nevyžadují lidskou kreativitu a jsou založené na pravidlech a rutinní práci. Často jsou to také procesy náchylné na chyby, které mohou nastat při zadávání dat, nebo v oblasti s citlivými daty, které by neměli být zaměstnancům plně přístupné.

Na jakých RPA platformách umíme procesy automatizovat

Dlouhodobě pracujeme s platformami globálních lídrů RPA, které nám umožňují dodávat klientům vyspělá řešení odpovídající jejich potřebám a požadavkům. Samozřejmostí pro nás je oficiální certifikace, kterou každý z členů týmu má. 

Microsoft Power Automate

Původní řešení Softomotive WinAutomation Microsoft začlenil do své rodiny produktů Power Automate a výrazně tak posílil své zastoupení v oblasti RPA. Řešení patří k vyzyvatelům leaderů v oblasti procesní automatizace.

UiPath

V současné době nejvyspělejší řešení v oblasti RPA. Díky masivním investicím, důrazu na standardy a velmi vstřícnému přístupu k uživatelům se z tohoto původně rumunského řešení stala nejvyspělejší RPA platforma s globální podporou. Mezi jeho hlavní přednosti patří rychlý vývoj automatizací a snadný přenos znalostí .NET. 

a další

Už dávno to nemusí být jen o jednom nástroji… Na trhu je celá škála různorodých nástrojů vynikajících v různých aspektech. My je známe, používáme a dokážeme pro vás vybrat ty nejlepší, na kterých postavíme digitální budoucnost vaší firmy a procesů.