JVTP

Název: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

IČ: 28080581, DIČ: CZ28080581

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

web: www.jvtp.cz

Popis: Posláním a smyslem JVTP je primárně podpora podnikání v regionu. JVTP firmám v nové budově poskytuje zázemí v podobě vybavených laboratoří, kanceláří, konferenčních prostor či technologických hal a zároveň zasídleným firmám zajišťuje vše potřebné k jejich činnosti. K službám vědeckotechnického parku patří zpracování podnikatelských plánů a studií, asistence při zpracování výzkumných a vývojových projektů či finančních plánů. Další službou je dotační poradenství včetně rámcových programů, asistence při zahájení spolupráce ve výzkumné či aplikační sféře či monitoring nových vědeckých poznatků a technologických trendů. Součástí servisu je i pomoc při zajištění ochrany duševního vlastnictví.


Realizované projekty:

  • V rámci dlouhodobé spolupráce jsme realizovali několik workshopů zaměřených na různé aspekty RPA ať už pro zaměstnance tak i klienty JVTP.
  • Několik let jsme působili jako externí poradci v rámci programu Podpora trendů v MSP.
  • A také jsme realizovali stážový program pro studenty Jihočeské univerzity.