Automatizace firemních procesů

Vývoj automatizace procesů a úkolů

Jako vývojáři těžíme ze základů programování. Kromě samotné automatizace procesu sledujeme při vývoji i další cíle považované za osvědčenou praxi v oblasti (coding standards modularita, znovupoužitelnost atd.). Naše řešení odpovídají doporučením výrobců platforem, lze je snadno upravovat a navazovat na ně při vývoji dalších procesů.

1

Technologie RPA

Robotická Procesní Automatizace (RPA) přináší organizaci zásadní konkurenční výhodu, a to nejen tím, že zvyšuje kvalitu práce a eliminuje lidské chyby. Jednou automatizovaný proces lze spouštět znovu a znovu, a to se stejnou přesností. Automatizace totiž vykonávají roboti, kterým říkáme virtuální pracovníci, kteří se stanou nepostradatelnými členy vašich týmů. Takové pracovníky můžete kdykoliv zapnout nebo vypnout, popřípadě přidávat další procesy a vykrývat náhlé výkyvy ve zpracování požadavků, tudíž nebude potřeba narychlo najímat a zaškolovat brigádníky.

2

Robot aneb virtuální zaměstnanec

Robot napodobuje lidské činnosti jako je psaní, čtení nebo interakce s objekty v aplikaci. Zvládne provádět složité výpočty a rozhodnutí na základě dat a definovaných pravidel. Takže vytěžit a validovat data, následně je zadat do systémů je samozřejmost. Stejně tak zpracování faktury od přijetí, přes vytěžení strukturovaných dat až po zapsání do účetního systému je pro robota naprostá hračka.

3

Kandidát na automatizaci

Vhodnými kandidáty na automatizaci jsou procesy, které nevyžadují lidskou kreativitu a jsou založené na pravidlech a rutinní práci. Často jsou to také procesy náchylné na chyby, které mohou nastat při zadávání dat, nebo v oblasti s citlivými daty, které by neměli být zaměstnancům plně přístupné.

digitální strategie firmy je směr a s tím vám ve Smartech orange pomůžeme

Prostřednictvím těchto nástrojů umíme procesy automatizovat

Dlouhodobě pracujeme s platformami globálních lídrů RPA, které nám umožňují dodávat klientům vyspělá řešení odpovídající jejich potřebám a požadavkům. Samozřejmostí pro nás je oficiální certifikace, kterou každý z členů týmu má.

.

automatizovaných procesů

.

AUTOMATIZOVANÝCH PROCESŮ

.

AUTOMATIZOVANÝCH PROCESŮ

.

V současné době nejvyspělejší řešení v oblasti RPA. Díky masivním investicím, důrazu na standardy a velmi vstřícnému přístupu k uživatelům se z tohoto původně rumunského řešení stala nejvyspělejší RPA platforma s globální podporou. Mezi jeho hlavní přednosti patří rychlý vývoj automatizací a snadný přenos znalostí .NET.

.

Chci nezávazně poptatPíšeme o UiPath
Vývoj automatizací v UiPath

Vývoj automatizace procesů prostřednictvím platformy UiPath na zakázku (případně posílení interních kapacit formou „bodyshop“), architektura a programování, testování, nasazení automatizace do produkce/provozu.

Rozvoj automatizací v UiPath

Code review vašich projektů v UiPath a následný rozvoj již hotových automatizací. Refactoring kódu, zvyšování efektivity automatizací a optimalizace výkonu.

Podpora a školení UiPath

Licenční zajištění a nastavení celé platformy UiPath, konfigurace platformy, virtuálních desktopů, orchestrace procesů, cloudu apod. Migrace projektů a zaškolení práce s UiPath. Odborné konzultace vedení i linii…

Provoz a monitoring UiPath

Dohled nad provozovanými automatizacemi, jejich aktualizace, oprava chyb, zálohování, migrace mezi prostředími apod. Analýza dopadů s reporting, návrh strategie a škálování RPA řešení v UiPath.

.

Původní řešení Softomotive WinAutomation Microsoft začlenil do své rodiny produktů Power Automate a výrazně tak posílil své zastoupení v oblasti RPA. Řešení patří k vyzyvatelům leaderů v oblasti procesní automatizace.

.

Chci nezávazně poptatPíšeme o Power Automate

.

* PA = Power Automate
   PAD = Power Automate Desktop

Vývoj automatizací v PA/PAD*

Vývoj automatizace procesů v PA/PAD na zakázku (případně posílení interních kapacit formou „bodyshop“), architektura a programování, testování, nasazení automatizace do produkce/provozu.

Rozvoj automatizací v PA/PAD*

Code review vašich projektů v PA/PAD a následný rozvoj již hotových automatizací. Refactoring kódu, zvyšování efektivity automatizací a optimalizace výkonu.

Podpora a školení PA/PAD*

Licenční zajištění a nastavení nástroje PA/PAD, konfigurace prostředí, migrace projektů mezi tenanty a zaškolení práce s PA/PAD. Odborné konzultace vedení i linii…

Provoz a monitoring PA/PAD*

Dohled nad provozovanými automatizacemi, jejich aktualizace, oprava chyb, zálohování, migrace mezi prostředími apod. Analýza dopadů s reporting, návrh strategie a škálování RPA řešení v PA/PAD.

.

Make je nástroj, který dokáže propojit připravenými moduly přes 1250 aplikací. A přes API dalších (skoro) nekonečno aplikací, které mají vhodné rozhraní. 

.

Chci nezávazně poptatPíšeme o Makewww.make.com

Chcete si Make vyzkoušet? Získejte na 1 měsíc tarif Pro s 10 000 operacemi. Registrujte se zde.

Vývoj automatizací v Make

Vývoj automatizací v Make na zakázku, architektura a programování, testování, nasazení automatizace do produkce/provozu.

Rozvoj automatizací v Make

Code review vašich projektů v Make a následný rozvoj již hotových automatizací. Refactoring kódu, zvyšování efektivity automatizací a optimalizace výkonu.

a další

Už dávno to nemusí být jen o jednom nástroji… Na trhu je celá škála různorodých nástrojů vynikajících v různých aspektech. My je známe, používáme a dokážeme pro vás vybrat ty nejlepší, na kterých postavíme digitální budoucnost vaší firmy a procesů.

Jsme také implementárory těchto nástrojů