📙 No-code

No-code je směr ve vývoji softwaru, který se zaměřuje na vytváření aplikací bez nutnosti programování. No-code aplikace jsou vytvářeny pomocí grafického rozhraní, které umožňuje uživatelům vytvářet a spravovat aplikace pomocí jednoduchých nástrojů, jako jsou formuláře, rozvržení a ovládací prvky.

No-code aplikace jsou obvykle vytvářeny pro různé účely, jako je zlepšení interních procesů, automatizace rutinních úkolů nebo zlepšení zákaznického zážitku. Jsou obvykle vytvářeny pro menší a střední firmy, které nemají dostatek zdrojů nebo znalostí na to, aby vyvinuly složitější aplikace.

No-code aplikace jsou obvykle rychlejší a levnější než aplikace vyvinuté tradičním způsobem, protože nevyžadují špičkové vývojářské dovednosti nebo drahé technologie. Navíc, no-code aplikace jsou obvykle snadněji upravitelné a přizpůsobitelné, což umožňuje uživatelům rychle reagovat na změny nebo požadavky.

Nezaměňujte s pojmem low-code

Tags:

One Response

  1. […] větší firmy, které potřebují složitější aplikace než ty, které lze vytvářet pomocí no-code […]

Comments are closed.