💬 Jaké jsou možnosti automatizace pro váš obor nebo podnikání?

Těch možností je několik, ale mohou se lišit v závislosti na specifikách vašeho oboru nebo podnikání. Zkusím pro začátek nadhodit pár obecných možností, které byste mohli zvážit:

1️⃣ Automatizace procesů: Můžete automatizovat rutinní nebo opakující se procesy pomocí počítačového softwaru nebo řídicích systémů. Například můžete automatizovat odesílání e-mailů, zpracování dat, preboarding/onboarding/offboarding zaměstnanců, mzdovou agendu od validace podkladů přes vyplacení mezd, až po zaslání výplatních lístků, vyhledávání nových kandidátů na volná pracovní místa a organizace pohovorů, reklamací zboží a správa produktů ve skladovém hospodářství a databázi eshopu atd. atd.

2️⃣ Automatizace výroby nebo manipulace s materiály: Můžete použít fyzické roboty nebo řídicí systémy pro automatizaci pracovních úkolů v továrně nebo skladu.

3️⃣Automatizace služeb: Můžete použít automatizaci pro zlepšení kvality služeb nebo pro urychlení procesů, jako je například automatizace rezervačních systémů nebo chatbotů pro zákaznickou podporu.

4️⃣ Automatizace analýzy dat: Můžete použít automatizaci pro zpracování velkých objemů dat nebo pro vyhledávání vzorů a trendů pomocí umělé inteligence nebo strojového učení.

➡️ Jako u všeho je ale potřeba provést analýzu a zvážit, co je zrovna pro váš obor a podnikání to nejvhodnější. Pokud ještě nemáte žádné zkušenosti, určitě se vám může vyplatit, když se poradíte třeba s námi nebo se podíváte na příklady automatizace v podobných oborech. Získáte lepší představu o možnostech pro vaše podnikání.

Tags: ,