Doma nebo kancelář? Hybridní pracovní model je budoucnost.

Hybridwork

Doma nebo kancelář? Hybridní pracovní model je budoucnost.

Poslední dobou na mě neustále ze všech stran vyskakuje téma hybridní práce. V době pandemie covidu se svět poprvé úplně uzavřel. Nikdo nevěděl, jak se situace vyvine. Byla to příležitost vyzkoušet si, jaké to je fungovat plně remote, tj. z domova. Ale jak se situace posunula? Je dnešní trend být spíše doma nebo v kanceláři?

Smartech orange od začátku funguje jako full remote, tj. zpracujeme zcela z domova. Vznikl ještě před pandemií a hlavní myšlenkou bylo dopřát zaměstnancům určitou volnost. Možnost plánovat si práci samostatně, rozdělit si den do bloků, kdy část věnuji práci a část sobě nebo rodině. Zároveň nejsme vázáni místem a členové našeho týmu mohou pracovat odkudkoliv. Digitální nástroje a aplikace nám usnadňují práci a komunikaci napříč týmem. To, co radíme klientům, sami používáme. Jediné úskalí může být budování firemní kultury a vztahů mezi zaměstnanci. I to se snažíme překonat a pravidelně se scházíme osobně, vymýšlíme různé online hry a neformální setkání.

Cisco Global Hybrid Work Study

Téma hybridní práce také zajímavě rozebírá studie Cisco Global Hybrid Work Study. Společnost Cisco se dotazovala 28 000 zaměstnanců (to už je slušný vzorek) z 27 zemí světa na jejich vztah k remote a hybridní práci. Studie poukazuje na pozitivní dopady hybridního pracovního modelu jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Až 82% respondentů uvedla, že díky hybridnímu modelu se cítí šťastnější a spokojenější. Mají více času, který mohou využít pro sebe a své zájmy. A je to takto vnímáno napříč všemi generacemi. Autoři studie se zaměřují i na budoucnost a poukazují na to, že se kancelář stane místem spíše pro osobní setkávání, spolupráci a sociální interakci než pro každodenní práci.

Hybridní práce a její specifika

Zaměstnanci se vracejí zpátky do kanceláří a jejich zaměstnavatelé se snaží najít balance mezi prací z domova a ve firmě. Začíná tedy nová éra práce? Budoucnost jistě bude v nějakém formě hybridního modelu. Ať už se bude jednat o fixní model, kdy jsou zaměstnavatelem pevně dané dny, kdy zaměstnanec chodí do kanceláře a nebo o flexibilní model, kdy si zaměstnanec volí dny sám.

Bude to výzva i pro jednotlivá oddělení v rámci firmy. Personální oddělení bude muset zajistit dobře propracovaný plán zaškolování nových zaměstnanců, IT bude čelit výzvám z hlediska bezpečnosti a na manažery bude kladen tlak při budování firemní kultury.

Budoucnost práce a RPA

Hybridní pracovní model také podporuje větší zapojení technologií. Digitalizace a automatizace bude hrát stále větší roli. Softwaroví roboti budou našimi asistenty.

Digitalizace a automatizace budou klíčovými faktory, které ovlivňují tuto budoucnost práce. Pod digitalizací si můžeme představit převod papírové dokumentace, manuálně zpracováváných procesů a komunikace do digitální podoby. Automatizace znamená nahrazení manuálních činností softwarovými nástroji a roboty.

Softwaroví roboti se stávají našimi spolupracovníky. Jsou schopni provádět různé úkoly a procesy, které by jinak vyžadovaly lidskou přítomnost nebo manuální práci. Mohou pracovat v rámci jednotlivých odvětví a oborů, jako například v oblasti zdravotnictví, výroby, logistiky nebo IT.

Softwaroví roboti jsou vybaveni pokročilými algoritmy a umělou inteligencí, která jim umožňuje učit se a adaptovat se na nové situace a úkoly. Mohou analyzovat data, provádět výpočty, komunikovat a spolupracovat se svými lidskými kolegy.

A jak by to v praxi mohlo vypadat?

Pokud vezmeme to, co robotická procesní automatizace nabízí a uvedeme to do firemní praxe, mohlo by to vypadat nějak takto:

  • Rutinní procesy nahradí automatizace, která se bude stále více zapojovat do běžného pracovního procesu. Zaměstnanci se mohou soustředit na strategické úkoly.
  • Hybridní týmy budou hrát stále větší roli, bude kladen důraz na dobrou souhru mezi technologiemi a lidmi.
  • Robotické zpracování dat a informací umožní rychlejší reakci na změny trhu. Firemní procesy budou kvalitnější díky eliminaci lidských chyb.
  • Firmy využijí více chatboty a virtuální asistenty, to povede k rychlejšímu zpracování zákaznických dotazů a tedy i větší spokojenosti zákazníků.

Výhody spolupráce se softwarovými roboty

Spolupráce se softwarovými roboty přináší mnoho výhod, které významně zlepšují efektivitu a spolehlivost pracovních procesů. Roboti pracují rychle a přesně, bez nutnosti přestávek nebo bez rizika lidských chyb při kopírování údajů.

Další významnou předností je škálovatelnost procesní automatizace. Relativně snadno lze upravit automatizaci tak, aby zvládala i větší objem práce. To umožňuje firmám rychle reagovat na změny trhu bez nutnosti hledat další lidské zdroje.

Jak na to jste vy? Už máte svojí automatizaci?

Tags: , , , , , ,