Partnerství s Caflou: Jak efektivně řídit firmu

Caflou

Partnerství s Caflou: Jak efektivně řídit firmu

S radostí oznamujeme, že jsem se stali oficiálním partnerem společnosti Caflou. Jsem rádi, protože tento nástroj nás provází skoro od začátku fungování Smartechu.

Jak používáme Caflou ve Smartechu

Caflou je s námi prakticky od samého počátku, konkrétně od 28. 1. 2020 (pracujeme v tomto systému tedy necelé čtyři roky). Před Caflou jsme měli všechny informace a data rozstrkaná pro různých nástrojích. Určitě je budete znát, protože část informací jsme sbírali do skvělého Airtable, kde jsme měli výkazy práce, projekty, finance, kontakty…. Zbytek v různých tabulkách v Excelu a k fakturaci jsme používali iDoklad.

Dnes máme prakticky vše na jednom místě s kontextem, který nám předchozí fungování neumožňovalo. Tvorba nabídek a výkazů, které se váží k projektům, které se vždy „přetvoří“ na faktury, které jsou krásně pohromadě v cashflow. Můžeme se kdykoliv podívat, co jsme dělali pro konkrétního klienta… Od vytvořených nabídek, vykázaného času na jednotlivých projektech, přes faktury až po celkové finance…

Caflou je naším informačním „srdcem“ a po právu je na takovém pomyslném piedestalu. Často pracovně používáme označení „malý ERP systém„, protože se tím pro nás Caflou i stalo. Na čem kdo pracuje, kolik na tom strávil času, za kolik jsme to vyfakturovali nebo třeba cashflow report, finanční forecast atd. atd.

Partnerství s Caflou

Partnerství s Caflou je pro nás spojení příjemného s užitečným. Je to hlavně krásnou ukázkou, že když už chceme s nějakým digitálním nástrojem spolupracovat, opravdu v něj věříme, sami ho používáme a známe ho skrz na skrz.

A proto věříme, že právě tato komplexní znalost v kombinaci s naší dlouhodobou znalostí vývoje automatizací firemních procesů z nás dělá toho implementátora s přesahem a nadhledem. Nejen pro nasazení Caflou ve vaší firmě, ale také k vytvoření toho správného prostředí, díky kterému Caflou zapadne do vašich procesů hladce a v co nejkratším čase. Kombinací našich znalostí totiž neexistují žádné mantinely, které by měly vaší firmu nutit ke kompromisům. Digitální transformace obsahuje vždy implementace informačního systému, který bude „prostupovat“ všemi procesy ve firmě.

Co to je Caflou a jak funguje

Caflou je nástroj, který vám pomůže efektivně řídit celou firmu a její finance. Umožní vám sledovat cash flow i předvídat jeho budoucí vývoj. Zbavíte se rutinní práce, snížíte chybovost, zlepšíte týmovou spolupráci a zvýšíte výkon firmy. Vše na jednom místě. A svou firmu můžete řídit odkudkoliv. Díky komplexnímu systému, kde je vše propojeno se vším, můžete využít svůj potenciál naplno.

Co aplikace umí:

  • Organizovat čas – Plánujte činnosti, určete priority, delegujte úkoly, sdílejte dokumenty, komunikujte. Využít můžete i Ganttův diagram nebo nástěnky Kaban.
  • Řízení projektů – Můžete kompletně řídit jednotlivé projekty ve firmě (rozpočty, příjmy/výdaje, fakturace nebo evidence přijatých faktur).
  • Vztahy se zákazníky – Můžete si vést kompletní záznamy o svých klientech a dodavatelích (nabídky, smlouvy, faktury, zakázky, dokumenty).
  • Podporuje finanční zdraví firmy – Sledování veškerých příjmů a výdajů ( např. cash flow, automatické importy z bank či z účetních programů). Připravte si reporty s přehlednými grafy a přehledy.
  • Fakturace a finance – Automatické faktura nebo fakturace přímo z projektů případně automaticky exportujte data do účetních programů či spárujte platby se svou bankou.
  • Automatizace práce – Nastavte si jednoduše vlastní automatické procesy ve firmě. A pokud vám automatizace v Caflou nebudou stačit, můžeme vás s tím pomoci ve Smartechu.

Proč nástroj používat

Tento nástroj může nahradit většinu nástrojů, které používáte. Vše na sebe vzájemně a logicky navazuje. Aplikace je uživatelsky příjemná a intuitivní. Pokud si přeci jen s něčím nebudete vědět rady, můžete se obrátit na zákaznickou podporu, kde vám jistě dobře a rychle poradí.

Tags: , , , , ,