Smartech orange s.r.o.

Offer of courses and workshops

OrangeTechTrainings – 2. stupeň

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.

2. stupeň: Student

Online

I. základní úroveň (analytik a projektový manažer)

These workshops will allow participants to gain basic knowledge about RPA and at the same time get acquainted with this topic from the perspective of an analyst and project manager. During the workshops, the methodology of process automation, process selection and identification of suitable opportunities for automation is discussed in detail. There will also be identification of key metrics and all possible calculations from savings through laboriousness to complexity.

RPA1 – Úvod do robotické procesní automatizace

Rozsah:
•   6 hod.

Osnova:
•   Co je to RPA?
•   Proč a k čemu se RPA používá?
•   Jak s RPA začít a co jsou ideální předpoklady?
•   Je tvorba softwarových robotů spíše programování nebo analýza?
•   Pro koho má tato technologie největší přínos?
•   Metodika realizace projektů RPA (Analýza, Návrh, Vývoj, Test, Akceptace, Pilot/Produkce)
•   Příklady procesů z praxe

Mám zájem

RPA2 – RPA platforma UiPath

Rozsah:
•   4 hod.

Osnova:
•   Představení největších/nejrozšířenějších RPA nástrojů a jejich rámcové srovnání 
•   Členění RPA nástroje UiPath (Robot, Studio, Orchestrator, SVN tool, databáze)
•   UiPath – informace o nástroji, rozdělení, části, licenční politika a metodologie
•   Praktická ukázka nástroje UiPath
•   stažení a instalace trial verze UiPath
•   úvod do UiPath Studia – z čeho se aplikace skládá, kde co najít a základní nastavení

Mám zájem

RPA3 – Ekonomika projektů RPA

Rozsah:
•   3 hod.

Osnova:
•   definice klíčových metrik (FTE, SLA, CX, EX, …)
•   ROI, úspora FTE, komplexnost procesu
•   Jak poznat, že má smysl (ekonomický i logický) proces automatizovat pomocí RPA?
•   Vyhodnocení přínosů automatizace

Mám zájem

RPA4 – Analýza procesů a návrh automatizace

Rozsah:
•   4 hod.

Osnova:
•   Co je pro tvorbu RPA řešení potřeba aneb příprava PDD a SDD (dokumentace).
•   Co to je PDD
•   Co to je SDD
•   Obecné tipy na přípravu, mapování a tvorbu dokumentace PDD a SDD
•   Jak pracovat s PDD (Process Definition Document)
•   Jak tvořit SDD (Solution Design Document)

Mám zájem

RPA5 – Základy vývoje v UiPath

Rozsah:
•   6 hod.

Osnova:
•   aktivity a typy zobrazení (sekvence, flowchart, state machine apod.)
•   základní návrh workflow robota a jak ho konstruovat (level 1, level 2, level 3)
•   recorder aneb marketingový “chyták” v praxi
•   logování
•   správa proměnných a argumentů
•   základy error handling a práce s výjimkami
•   recorder
•   I. vývoj cvičných procesů a ukázka “best practice”

Mám zájem

II. advanced level (developer)

These workshops will allow participants to get acquainted with RPA from the developer's point of view and gain general knowledge about the principles and possibilities of developing robots for simple to medium-complex processes.

RPA6 – Vývoj v UiPath podruhé

Rozsah:
•   8 hod.

Osnova:
•   cykly, podmínky, decision
•   timeout, delay a jejich nastavení ve workflow
•   vstupy a výstupy
•   práce s emaily
•   práce s tabulkami v MS Excel
•   UiExplorer
•   práce s objekty
•   vývoj komponent a jejich propojení do celého workflow
•   testování komponent a definice argumentů
•   debugging a ladění/odchytávání chyb
•   II. vývoj cvičných procesů a ukázka “best practice”

Mám zájem

RPA7 – Architektura robota v UiPath

Rozsah:
•   6 hod.

Osnova:
•   architektura a způsoby vývoje
•   posloupnost a logika vývoje (level 1, level 2, level 3, …)
•   logování a auditní stopa
•   UiExplorer
•   správa proměnných a argumentů
•   vývoj komponent a jejich propojení do celého workflow
•   error handling a práce s výjimkami

Mám zájem

III. expertní úroveň (vývojář a architekt)

These workshops will allow participants to become familiar with RPA from the perspective of both the developer and the "controller" responsible for the operation. The workshops are focused on more advanced principles and possibilities of robot development (UiPath Studio), including subsequent operation and management of robots (UiPath Orchestrator). There will also be news from the point of view of the cloud solution that UiPath offers. 

RPA8 – Orchestrator a UiPath v cloudu

Rozsah:
•   8 hod.

Osnova:
•   detailnější úvod – co to je Orchestrator a kde ho najít
•   obecně o architektuře UiPath a jak do toho zapadá Orchestrator
•   UiPath v cloudu
•   nastavení – připojení robotů
•   nahrávání procesů
•   fronty zpracování
•   časování
•   proměnné v Orchestratoru

Mám zájem

RPA9 – Automatizace pro pokročilé

Rozsah:
•   8 hod.

Osnova:
•   Vývoj v UiPath pomocí nejpokročilejších metod
•   Ukázka skutečných procesů a demonstrace “best practice”

Mám zájem

RPA10 – Příprava na certifikační zkoušku UiPath

Rozsah:
•   3 hod.

Osnova:
•   Konzultace se studenty a příprava na certifikační zkoušku UiPath
•   Dvě části zkoušky: test a vývoj robota
•   Certifikační zkouška UiPath

Mám zájem

ABOUT PROGRAM

How does it work

Today's times are changing extremely fast, and advancing digitization and automation are forcing us to adapt and acquire new skills. More and more "added value" will be expected from us as employees in companies. In short, you will need to know more than just filling in a "spreadsheet in Excel". Robots will work with routine tasks… 

However, we have an advantage in our mind, through which we can solve creatively tasks and make decisions through intuition. And, of course, someone has to design, develop and manage robots. 

There are still few people who know how to automate today, so we would like to contribute to the development of a community that is part of the trend of digitization, of which automation is a part, and to enable anyone to gain knowledge and opportunities. 

Our program is for anyone. From large companies to individuals.