Digitální transformace v podnikání: Jak na to a proč je důležitá?

Digitální transformace

Jedním z největších buzzwordů jednadvacátého století je „digitální transformace“. Většina organizací si již uvědomuje, že je to také pravděpodobně jedna z klíčových věcí potřebná k vybudování moderní firmy. Díky níž lze jednoduše reagovat na požadavky moderní společnosti. Co si však pod tímto pojmem představit? 

Definice „digitální transformace“ 

Digitální transformace je proces, kdy dochází k vytváření nových (případně úpravě současných) obchodních a firemních procesů, firemní kultury či přístupu k zákazníkům prostřednictvím využití digitálních technologií. Díky procesům „postavených“ na technologiích mohou firmy rychle reagovat na měnící se trendy a podmínky na trhu. 

Digitální transformací dochází ke změnám způsobů, jakými ve firmě dochází k samotnému vykonávání celého obchodního cyklu. Tyto změny velmi často vedou k vytváření nových obchodních příležitostí.

Stále více se ukazuje, že pokud mají firmy prosperovat a být schopné konkurovat, musí rozvíjet a transformovat své digitální prostředí. Tato transformace by měla obsáhnout vše od dodavatelského řetězce až po uspokojování rychle se měnících požadavků zákazníků na personalizovanější služby.

Společnost McKinsey ve svém nejnovějším průzkumu u vedoucích pracovníků firem zjistila, že od pandemie COVIDu existuje mezi vedoucími firem hmatatelný pocit naléhavosti digitalizovat a modernizovat své procesy a starší systémy. Podle průzkumu mnoho respondentů uznává, že obchodní modely jejich společností zastaraly. Pouze 11 % se domnívá, že jejich současné obchodní modely budou do roku 2023 ekonomicky životaschopné, zatímco dalších 64 % tvrdí, že jejich společnosti potřebují vybudovat nové digitální podniky, které jim pomohou se tam dostat.

Budoucnost firem

Pro dnešní firmy již není aktuální otázka „zda potřebují digitalizovat“, ale „jak rychle se dokáží transformovat“, aby mohly být dále konkurence schopné v současném podnikatelském prostředí.

Není to tak dávno, co se čekalo na to, až zákazník přijde sám (zavolá na infolinku, přijde na pobočku, atd. atd.). Příchod sociálních sítí však vše mění… Ty firmy, které to pochopily, již dávno podobná média přizpůsobily svým potřebám. Zjistily totiž, že jim usnadňují onu cestu k zákazníkovi. Proč byste tedy právě vy měli zůstávat pozadu?

Nejde ale jen o sociální sítě… Je to komplexní změna, která prostupuje všemi aspekty firmy. Od obchodu, přes marketing, provoz až po samotnou službu zákazníkům. Tato změna znamená „zahodit papír a tabulky“ a využít nové nástroje a technologie. Tím se mění i celý přístup k samotné podstatě podnikání.

Jaký je rozdíl mezi digitalizací a digitální transformací?

 • Digitalizace je konkrétní proces konverze a přechodu na digitální data.
 • Digitální transformace mění cesty, jakými se byznys děje. S digitální transformací firmy opětovně prochází své procesy – od těch interních v rámci svého provozu až po samotné interakce se svými zákazníky. 

Aspekty digitální transformace

Každá firma dnes čelí velkému tlaku ze strany rychle rostoucí konkurence a poptávky zákazníků. Hlavním cílem digitální transformace je pomoci podpořit každého ve firmě v tom, aby byl provoz efektivnější a konkurenceschopnější. 

Každá transformace by měla ovlivnit především tyto tři oblasti:

 • Podnikové procesy: V této oblasti jde především o změnu základních procesů a pracovních postupů tak, aby splňovaly měnící se obchodní cíle, konkurenci a požadavky zákazníků. Často se tak děje prostřednictvím automatizace procesů. Výsledky lze sledovat například jako: zkrácení reakční doby, zefektivnění výroby nebo zvýšení ziskovosti. 
 • Obchodní model: Zde jde především o základní stavební kameny toho, jak je hodnota dodávána zákazníkům. Díky digitální transformaci dochází ke změně tradičních obchodních modelů firmy. Například díky digitálním technologiím lze centralizovat a automatizovat obchodní modely a zúčtovací procesy, což ve spojení s rychle se měnícími požadavky zákazníků a možná především díky jakémusi kulturnímu posunu dochází k transformaci tradičního nákupu pomocí modelů založených na předplatném.
 • Organizace a firemní kultura: Bez lidí ve firmě, by nikdy žádná transformace nemohla být úspěšná. Mělo by tak vše sladit s firemní kulturou a jejími hodnotami. Digitální transformace má přímý dopad na produktivitu týmu a iniciativu každého člena. Tato oblast se nejlépe realizuje prostřednictvím otevřené komunikace od managementu k jednotlivým týmům a členům firmy. Je totiž velmi důležité, aby bylo transparentně komunikované, jak digitální transformace ovlivní jednotlivé role a pracovní postupy a také proč to bude z dlouhodobého hlediska stát za úsilí a rizika.

Výhody digitální transformace

Digitální transformace propojuje jednotlivé funkce a poskytuje organizacím základní nástroje, které potřebují, aby přežily a prosperovaly.

Zde jsou některé potenciální dopady transformace:

 • Informace v reálném čase: Data/informace jsou základem každé firmy. Čím přesnější a aktuálnější, tím rychleji se může firma rozhodovat a reagovat dle jednoznačných ukazatelů. 
 • Zlepšení zákaznické zkušenosti: Zákazníci každé firmy chtějí, aby byly jejich potřeby uspokojeny dle jejich představ. A tak musí každá firma personalizovat, přizpůsobovat služby a ze získávaných dat v reálném čase plnit stále se měnící očekávání zákazníků a přitom zvyšovat obchodní příležitosti a loajalitu zákazníků.
 • Inovace obchodního modelu: Dnes již není pochyb o tom, že měnící se poptávka spotřebitelů a trhu způsobuje větší zaměření na inovace obchodního modelu a ten se tak stává prostředkem tvorby hodnot. Je tak nutné, umět shromažďovat a analyzovat data v reálném čase a vyvíjet automatizované procesy pro řízení nových obchodních, platebních a servisních modelů.
 • Strategie růstu firmy: Když je ve firmě digitalizovaný provoz a díky technologiím dochází k optimalizaci služeb, objevují se nové způsoby, jak spolupracovat a rozvíjet dále firmu, například:
  • Vývoj nových produktů a služeb
  • Zvýšení ziskovosti
  • Přilákání a udržení nových zákazníků
 • Provozní stabilita: Například pandemie COVIDu ukázala, jak zranitelné firmy jsou. Ale je to jen jedna z mnoha kulturních, ekonomických, politických a tržních změn, kterým firmy musí čelit, aby přežily. Firmy by se tak měly snažit vybavit se nástroji pro rychlý vývoj nových produktů a služeb, a dalších nástrojů, které jim pomohou lépe předvídat změny na trhu. Díky tomu budou schopné snadněji škálovat a rozšiřovat se.

A co vy a vaše firma? 

Tags: , , , , , , , , , ,

One Response

 1. […] Digitalizace a automatizace budou klíčovými faktory, které ovlivňují tuto budoucnost práce. Pod digitalizací si můžeme představit převod papírové dokumentace, manuálně zpracováváných procesů a komunikace do digitální podoby. Automatizace znamená nahrazení manuálních činností softwarovými nástroji a roboty. […]

Comments are closed.