📙Co je virtuální tým a jak vám může pomoci?

Slovník pojmů Smartech Orange

Virtuální tým je tým složený z robotů, virtuálních kolegů třeba jako je náš virtuální marketér. Nebojte, nejsou to androidi sedící za počítačem. Roboty si můžeme přestavit jako programy, které mají předem definované scénáře, podle kterých mají postupovat. Zpravidla pomáhají při časově náročných a opakujících se činnostech. Pod tím si můžeme představit například pravidelné reporty, účetní agendu nebo třeba sledování skladových zásob. 

Jedním z hlavních přínosů virtuálního týmu je jeho schopnost pracovat nepřetržitě, tj. 24/7. To lidským pracovníkům umožňuje získat cenný čas, díky kterému se mohou soustředit na strategické a kreativní úkoly. Díky programovatelnosti a flexibilitě se virtuální tým robotů může snadno přizpůsobit různým pracovním procesům a podpořit tak široké spektrum činností ve firmě. Automation pomocí robotů snižuje riziko lidských chyb a zvyšuje kvalitu výstupů, což přináší spolehlivost a důvěryhodnost výsledků. 

Pojmem virtuální tým můžeme také označit skupinu odborníků, kteří spolupracují na projektech a úkolech bez fyzické přítomnosti na jednom místě. Tito členové týmu mohou být rozptýleni geograficky, ale jsou propojeni moderními komunikačními technologiemi.  

Tags: , , , , , , ,