📙BPMN (Business Process Model and Notation): grafický jazyk pro dokumentaci firemních procesů

Slovník pojmů Smartech Orange

BPMN (Business Process Model and Notation) je standardizovaný grafický jazyk, který slouží k modelování a dokumentaci podnikových procesů. V oblasti RPA (Robotic Process Automation) je tento jazyk využíván k vizuálnímu popisu a dokumentování procesů, které mají být automatizovány. 

BPMN umožňuje přesné definování jednotlivých kroků a aktivit v procesu pomocí grafických symbolů. Tyto symboly zahrnují události, činnosti, rozhodování a tok dat. 

Pomocí grafického jazyka lze procesy jasně vizualizovat a komunikovat s týmem a dalšími zúčastněnými stranami. Tím se zvyšuje porozumění procesům a zlepšuje spolupráce. Dále umožňuje identifikovat oblasti vhodné pro automatizaci pomocí RPA. Při modelování procesů je možné identifikovat manuální úkoly, které lze efektivně automatizovat a delegovat na RPA roboty. To vede ke zvýšení produktivity a efektivity podnikových operací. 

Využití BPMN také pomáhá při analýze a optimalizaci procesů před jejich automatizací. Díky jasně definovaným symbolům a logice toku procesů lze identifikovat příležitosti pro zefektivnění a zjednodušení procesů. To umožňuje dosáhnout většího výkonu a úspor v čase a nákladech. 

Příklad nástrojů, které umožňují pomocí BPMN dokumentovat procesy:  

Enterprise Architect

Microsoft Visio

Camunda modeler 

A spoustu dalších:  ARIS, ARPO, Bizagi, Adonis, Bonita

Tags: , , , , , , , ,