Smartech orange s.r.o.

Nabídka kurzů a workshopů

OrangeTechTrainings – 2. stupeň

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.

2. stupeň: Student

Online

I. základní úroveň (analytik a projektový manažer)

Tyto workshopy umožní studentům získat základní znalosti o RPA a zároveň se seznámit s tímto tématem z pohledu analytika a projektového manažera. Během workshopů je detailně probírána metodika automatizace procesu, výběr procesu a identifikace vhodné příležitosti k automatizaci. Nebude chybět ani identifikace klíčových metrik a veškeré možné výpočty od úspor přes pracnost až po komplexnost.

RPA1 – Úvod do robotické procesní automatizace

Rozsah:
•   6 hod.

Osnova:
•   Co je to RPA?
•   Proč a k čemu se RPA používá?
•   Jak s RPA začít a co jsou ideální předpoklady?
•   Je tvorba softwarových robotů spíše programování nebo analýza?
•   Pro koho má tato technologie největší přínos?
•   Metodika realizace projektů RPA (Analýza, Návrh, Vývoj, Test, Akceptace, Pilot/Produkce)
•   Příklady procesů z praxe

Mám zájem

RPA2 – RPA platforma UiPath

Rozsah:
•   4 hod.

Osnova:
•   Představení největších/nejrozšířenějších RPA nástrojů a jejich rámcové srovnání 
•   Členění RPA nástroje UiPath (Robot, Studio, Orchestrator, SVN tool, databáze)
•   UiPath – informace o nástroji, rozdělení, části, licenční politika a metodologie
•   Praktická ukázka nástroje UiPath
•   stažení a instalace trial verze UiPath
•   úvod do UiPath Studia – z čeho se aplikace skládá, kde co najít a základní nastavení

Mám zájem

RPA3 – Ekonomika projektů RPA

Rozsah:
•   3 hod.

Osnova:
•   definice klíčových metrik (FTE, SLA, CX, EX, …)
•   ROI, úspora FTE, komplexnost procesu
•   Jak poznat, že má smysl (ekonomický i logický) proces automatizovat pomocí RPA?
•   Vyhodnocení přínosů automatizace

Mám zájem

RPA4 – Analýza procesů a návrh automatizace

Rozsah:
•   4 hod.

Osnova:
•   Co je pro tvorbu RPA řešení potřeba aneb příprava PDD a SDD (dokumentace).
•   Co to je PDD
•   Co to je SDD
•   Obecné tipy na přípravu, mapování a tvorbu dokumentace PDD a SDD
•   Jak pracovat s PDD (Process Definition Document)
•   Jak tvořit SDD (Solution Design Document)

Mám zájem

RPA5 – Základy vývoje v UiPath

Rozsah:
•   6 hod.

Osnova:
•   aktivity a typy zobrazení (sekvence, flowchart, state machine apod.)
•   základní návrh workflow robota a jak ho konstruovat (level 1, level 2, level 3)
•   recorder aneb marketingový “chyták” v praxi
•   logování
•   správa proměnných a argumentů
•   základy error handling a práce s výjimkami
•   recorder
•   I. vývoj cvičných procesů a ukázka “best practice”

Mám zájem

II. pokročilá úroveň (vývojář)

Tyto workshopy umožní studentům seznámit se s RPA z pohledu vývojáře a získat tak všeobecné znalosti o principech a možnostech vývoje robotů pro jednoduché až středně složité procesy.

RPA6 – Vývoj v UiPath podruhé

Rozsah:
•   8 hod.

Osnova:
•   cykly, podmínky, decision
•   timeout, delay a jejich nastavení ve workflow
•   vstupy a výstupy
•   práce s emaily
•   práce s tabulkami v MS Excel
•   UiExplorer
•   práce s objekty
•   vývoj komponent a jejich propojení do celého workflow
•   testování komponent a definice argumentů
•   debugging a ladění/odchytávání chyb
•   II. vývoj cvičných procesů a ukázka “best practice”

Mám zájem

RPA7 – Architektura robota v UiPath

Rozsah:
•   6 hod.

Osnova:
•   architektura a způsoby vývoje
•   posloupnost a logika vývoje (level 1, level 2, level 3, …)
•   logování a auditní stopa
•   UiExplorer
•   správa proměnných a argumentů
•   vývoj komponent a jejich propojení do celého workflow
•   error handling a práce s výjimkami

Mám zájem

III. expertní úroveň (vývojář a architekt)

Tyto workshopy umožní studentům seznámit se s RPA z pohledu vývojáře i “kontrolera” odpovědného za provoz. Workshopy jsou zaměřeny na pokročilejší principy a možnosti vývoje robotů (UiPath Studio) včetně následného provozu a správy robotů (UiPath Orchestrator). Nebudou chybět ani novinky z hlediska cloudového řešení, které UiPath nabízí. 

RPA8 – Orchestrator a UiPath v cloudu

Rozsah:
•   8 hod.

Osnova:
•   detailnější úvod – co to je Orchestrator a kde ho najít
•   obecně o architektuře UiPath a jak do toho zapadá Orchestrator
•   UiPath v cloudu
•   nastavení – připojení robotů
•   nahrávání procesů
•   fronty zpracování
•   časování
•   proměnné v Orchestratoru

Mám zájem

RPA9 – Automatizace pro pokročilé

Rozsah:
•   8 hod.

Osnova:
•   Vývoj v UiPath pomocí nejpokročilejších metod
•   Ukázka skutečných procesů a demonstrace “best practice”

Mám zájem

RPA10 – Příprava na certifikační zkoušku UiPath

Rozsah:
•   3 hod.

Osnova:
•   Konzultace se studenty a příprava na certifikační zkoušku UiPath
•   Dvě části zkoušky: test a vývoj robota
•   Certifikační zkouška UiPath

Mám zájem

O programu

Jak to funguje

Dnešní doba se extrémně rychle mění a postupující digitalizace a automatizace nás nutí adaptovat se a osvojovat si nové dovednosti. Od nás jakožto zaměstnanců se bude ve firmách očekávat více a více „přidaná hodnota“. Zkrátka už nebude stačit jen umět „tabulky v Excelu“. Na rutinu budou roboti… 

My však máme výhodu v naší mysli, pomocí které dokážeme kreativně řešit a intuicí rozhodovat. No a samozřejmě někdo musí roboty navrhovat, vyvíjet a spravovat. 

Lidí, kteří to dnes umí je stále málo a proto bychom chtěli přispět k rozvoji komunity, která je součástí trendu digitalizace, jehož je automatizace součástí a umožnit komukoliv získat znalosti a možnosti. 

Náš program je určený komukoliv. Od velkých firem až po jednotlivce.