📙 Cloud

Cloud je souhrnné označení pro služby, které jsou poskytovány přes internet. Tyto služby mohou zahrnovat úložiště dat, aplikace, analytické nástroje nebo různé druhy computingu. Cloud umožňuje uživatelům přistupovat k těmto službám přes internet a využívat je bez nutnosti instalace na jejich počítači nebo mobilním zařízení.

Cloud se často používá jako synonymum pro cloud computing, což je model poskytování informačních technologií (IT), ve kterém jsou počítačové systémy a služby poskytovány prostřednictvím internetu. Cloud computing umožňuje organizacím využívat počítačové systémy a služby bez nutnosti investovat do vlastního hardware nebo softwaru.

Cloud je oblíbený pro svou dostupnost, flexibilitu a spolehlivost. Umožňuje uživatelům přistupovat k různým službám a aplikacím odkudkoli a kdykoli, a to pouze s připojením k internetu. Navíc, cloud poskytuje vysokou dostupnost a spolehlivost, protože jeho služby jsou poskytovány na velkých a redundantních serverech, které jsou spravovány profesionálními týmy.

Cloud se obvykle rozlišuje na tři základní typy: public cloud (veřejný cloud), private cloud (soukromý cloud) a hybrid cloud (hybridní cloud). Veřejný cloud poskytuje služby veřejně dostupné pro všechny zákazníky, soukromý cloud je určen pro interní použití jedné organizace a hybridní cloud kombinuje veřejný a soukromý cloud.

Takže v cloudu je třeba váš OneDrive, iCloud apod. 🙂 No a taky třeba UiPath platforma/nástroje…

Tags: