Smartech orange s.r.o.

Komplexní služby v oblasti digitalizace

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

hodnoty

Naše DNA

1. Jednoduše

Naše práce není raketová věda. Proto hledáme vždy tu nejjednodušší ale zároveň nejefektivnější cestu. 
Našim partnerům a klientům ukazujeme, že využívat automatizaci a nové technologie není nic nedosažitelného.

2. Smysluplně

Děláme jen takové projekty, které nám dávají smysl a v jejichž problematice se opravdu vyznáme.
Nesnažíme se všude a za každou cenu “prodat”, ale s čistým svědomím doporučujeme místo nás větší odborníky. 

3. Partnersky

Na prvním místě je pro nás klient a jeho zájmy. Chceme být s klientem partneři a dlouhodobě spolupracovat. Proto nasloucháme a veškeré naše jednání je vždy v jeho zájmu tak, abychom využili našich znalostí a zkušeností k dodání skutečných výsledků. 

4. Otevřeně

Nehrajeme si u nás moc na organizační strukturu, spíše ctíme zásadu: „mám-li cokoliv na srdci, řeknu to otevřeně a přímo“. A k tomu se řídíme jednoduchým pravidlem: „Udělej to, kdy chceš a kde chceš. Hlavně to udělej na čas a v požadované kvalitě.“

5. Udržitelně

Bereme ale i dáváme. Věnujeme svůj čas, vědomosti a zkušenosti v rámci dobročinnosti a pomoci neziskovému sektoru.

Historie

Náš příběh

2016

Počátek všeho

Že touha a vlastně i lenost dokáže změnit svět, zjistil Vašek při svém působení v korporátní společnosti. Chtěl dělat věci rychleji a snadněji, proto začal experimentovat s automatizací reportingu. Postupem času se propracoval k automatizaci celých procesů od A do Z. Pak přišel zlomový rok 2016, kdy se v České republice začala objevovat zkratka RPA.

2017

Roboti jsou všude

V roce 2017 se Vašek, toho času stále ještě jako korporátní zaměstnanec, už plně věnoval softwarové robotice. Identifikoval vhodné příležitosti, analyzoval a automatizoval vybrané procesy.

2018

Velký svět poradenství

Na konci roku 2018 nastal první přerod, kdy se Vašek přesunul na druhou stranu barikády a pustil se do světa poradenství ve „velké čtyřce“. Pomáhal klientům robotiku nejen implementovat, ale také využívat v praxi tak, aby dosahovali maximálního potenciálu, který se v RPA skrývá.

1. polovina 2019

Zkušenosti

V průběhu roku 2019 pomáhal klientům otevřít oči a proniknout do automatizace procesů. Společně objevovali kouzla virtuální pracovní síly a budoucnosti toho, jak pracujeme dnes a jak budeme pracovat možná už za rok…

2. polovina 2019

První myšlenky na firmu

V druhé polovině roku 2019 si Vašek, který doslova prožil počátky RPA v Čechách, zakládá vlastní firmu Smartech orange, čímž se osvobozuje od pravidel, které někdo diktuje a začíná si pravidla definovat sám. Prvotní vize firmy byla šířit povědomí o RPA formou školení a webinářů. Brzy se k tomu přidává RPA poradenství firmám. Budoucnost však spočívá v kombinaci softwarové robotiky s dalšími službami, jako jsou chatboti, umělá inteligence a další.

1. 10. 2019 – dnes

Smartech orange s.r.o.

Dnes tým chytrých kolegů ve Smartechu pomáhá měnit prostřednictvím nových technologií léty zažité stereotypy. Cílem je, aby lidé méně pracovali a více žili.