💬 Jak postupujeme při automatizaci prostřednictvím RPA?

🤖✨ Jak postupujeme při automatizaci prostřednictvím RPA?

RPA (Robotická Procesní Automatizace) je nástrojem, který může výrazně zvýšit efektivitu a produktivitu ve vaší firmě. Často řešíme s klienty na prvních schůzkách, jak to vlastně probíhá. Ve stručnosti v bodech:

1️⃣ Prvním krokem je vždy důkladná analýza stávajících procesů ve vaší firmě a výběr těch, které jsou vhodné k automatizaci, může to být např. tvorba pravidelného finančního reportu nebo zaúčtování faktur.

2️⃣ Následuje návrh automatizace pro daný proces. Vývojář vymyslí schéma v RPA nástroji (třeba v UiPath nebo Power Automate) a připraví zdrojový kód, tj. automatizovaný proces. Kvalitní návrh je klíčový pro úspěšnou implementaci RPA.

3️⃣Výsledkem jsou automatizované procesy vykonávané robotem. Roboti jsou programováni tak, aby přesně napodobovali lidské chování. Jsou to „virtuální“ kolegové ve vašem týmu. Jeden robot je schopný vykonávat jeden a více procesů. Lidští kolegové tak mohou mít čas na více kreativní a strategické úkoly.

Provoz je pak plně automatický avšak bez lidské ruky by to nešlo. Nad roboty dohlíží člověk a prostřednictvím Orchestratoru rozděluje robotům práci a dohlíží na jejich fungování.

Tags: